سی ان سی (CNC) چیست؟

سی ان سی (CNC) چیست؟
دستگاه تراشکاری cnc, دستگاه تراشکاری cnc, سرویس ها تراشکاری cnc, تراشکاری با دستگاه cnc, کمپانی تراشکاری cnc, تراش کاری منوال

هیچ دنده ای مشغول نمیباشد صعود به شکل عمودی از بانجو یک پست ابزار هست که در ادامه بالای آن استراحت ابزار افقی قرار دارد.

نکته حیاتی در ادامه گزینه اشکال دستگاه سی ان سی همین هست که همین موضوع در ادامه ارزش دستگاه سی ان سی اثر گذاری زیاد متعددی دارااست و ارزش آن با اعتنا به گونه آن تماما مختلف است. ​This w as c​reat ed ​by GSA ᠎Co nt᠎en​t ᠎Ge nerator  DEMO.

هر دستگاه از به عبارتی اورجینال ماشینکاری پیروی می نماید که به تیتر اتومبیل کاری اندک کننده شناخته می شود ، جایی که شما با یک بلوک مواد آغاز می نمایید و آنگاه آن مواد را در ادامه مشخصات گزینه حیث صورت می دهید.

یک فرایند که معمولاً با یک بلوک از مواد گزینه حیث شروع میگردد ماشینکاری CNC نامیده میشود. برش ها می توانند از حیث صورت و میزان و همینطور جهت گیری و مسافت دندان ها مختلف باشند.

قرار گیری تارت و حرکت محور Z در ادامه اتومبیل های بستر مورب فضای بیشتری را به جهت تجهیز تارت بزرگتر با انبار ابزار عمده ، آماده مینماید. Post has been gener ated ᠎by GSA Content  G en er ator Demov​er sion.

تراش جواهرات را می اقتدار با ابزارهای “دستی” یا این که با “استراحت ترکیبی” که به بستر تراش می چسباند به کارگیری کرد و اذن می دهد تا ابزار در ادامه جای خویش قرار گیرد و به وسیله یک پیچ یا این که اهرم جابجا شود.

ممکن هست یک قفل بند وجود داشته باشد ، که ضربدری را در ادامه امتداد تخت حرکت می دهد. مشغول شدن اهرم رخنه مهره و اهرم طعام اتوماتیک در ادامه به عبارتی دوران از حمل وی در ادامه امتداد تخت تراش خودداری می شود.

خنک کننده عمده به اپراتورهای اتومبیل امداد می نماید تا از گرم شدن مایع خنک کننده خودداری کنند. در ادامه ریسندگی فلزی ، پین دیگر به طور عمودی از استراحت ابزار صعود می نماید و به تیتر یک تکیه گاه فعالیت می نماید تا بتوان ابزارها را به قطعه فعالیت منتقل کرد.

تراش های چوبی و چرخشی فلزی مهم اسلایدهای متقاطع نمیباشند ، بلکه مهم موز میباشند که قطعات تخت میباشند که بصورت متقاطع بر روی تخت خوابیده اند.

قطعات کاری که بر بر روی تراش جواهرات ساخته می شوند ، اکثر اوقات فلزی میباشند ، البته بقیه مواد قابل انعطاف هم قابل ایجاد هستند.

پس از صورت دادن ، معمولا فشار دادن و کشیدن برگه دیواری بر بر روی جسم در ادامه هم اکنون چرخش به جهت صاف نمودن مرحله ساخته شده با ابزارهای فلزی صورت است.

دم دستی حاوی بشکه ای هست ، که نمی چرخد ، البته می تواند به موازات محور تخت و به طور مستقیم طبق با اسپیندل پیشانی در ادامه درون و بیرون بکشید.

تراشهای با همین میزان که به جهت تولید انبوه طراحی شده اند ، البته امکان پیچ برش تمامی کاره موتور یا این که تراش نیمکت را ارائه نمی دهند ، به خودروهای تراشکاری “عمل دوم” گفته می شوند.

چرخش قطعه فعالیت به آن امداد می نماید تا با شتاب یک صورت مطلوب را به دست آورد. اشکال متفاوتی از مکانیسم تغییر و تحول شتاب به همین هدف دست می یابند ، از یک قرقره مخروطی یا این که قرقره ای پله ، گرفته تا قرقره مخروطی با دنده عقب (که در ادامه اورجینال یک دامنه اندک هست ، در ادامه اثر خالص شبیه با دو شتاب عقب یک کامیون) ، تا تمام قطار دنده مشابه به یک گیربکس اتوماتیک کشیک دستی.

ذیل دوک: ذیل دوکها ، در ادامه حالی که از دوک کلیدی قطع میباشند ، البته به طور همزمان با دوک کلیدی فعالیت می نمایند تا عملیات برش مازاد را به جهت بهبود عملکرد فرآیند ایجاد انجام دهند.

در دست گرفتن کننده CNC: تام برنامه تلویزیونی های CNC در ادامه درون کنترلر ذخیره می شوند ، که به اتومبیل کاران اذن می دهد دستگاه را خط مش اندازی و متوقف نمایند ، محورها را حرکت دهند ، برنامه تلویزیونی های تازه را اعمال کرده و در دست گرفتن کلی بر فرآیند ایجاد داشته باشند.

دستگاه CNC اشکال مختلف دارااست که در ادامه همین مطلب قصد داریم توضیحاتی در ادامه خصوص دستگاه سی ان سی چوب را با نیز مرور کنیم.

تراش CNC افقی مالتی محور Vturn X200 : همین تراش مهم 2 اسپیندل و ۹ محور بوده و امکان فرز کاری هم دارد.

زمانی که یک قطعه فعالیت در ادامه هر دو نصیب پشتیبانی می شود ، پایدارتر هست و ممکن هست نیرو بیشتری از شیوه ابزار با زاویه مطلوب به محور چرخش ، سوای هراس از این که قطعه فعالیت از فی مابین برود ، بر بر روی قطعه فعالیت اعمال شود.

تراشکاری با پست ابزار که می تواند حول محور عمودی بچرخد ، به نوع ای که ابزارهای متفاوتی را به سمت پیشانی (و قطعه کار) ارائه می دهد.

تراش ها را می اقتدار با ابزارهای دیگر ، نظیر دستگاه مته یا این که دستگاه فرز عمودی مخلوط کرد. ترکیبات متفاوتی ممکن است: به تیتر نمونه ، یک تراش عمودی می تواند مهم امکان CNC (مانند CNC VTL) باشد.

دستگاه سی ان سی (CNC) برش واترجت: ابزاری هست که مواد دشوار نظیر گرانیت و فلز را با فشار بالای آب میبُرد.

تمامی کاره بودن دستگاه تراش CNC آن را به یک ابزار خوب به جهت سازمان های گوناگون در ادامه صنعت های ، به ویژه اتومبیل ، محافظت های بهداشتی ، الکترونیک و هوافضا تبدیل کرده است.

همین هشت آیتم از چهار کمپانی مختلف که در ادامه مدل­های گوناگون و با موقعیت مخصوص به خودشان طراحی و وارد بازار شده­اند، تعیین شدهاند.

پس از آن دستگاههای cnc وارد بازار شد که مهم مینی کامپیوتر میباشند و درآن طراحی یک قطعه با قابل انعطاف افزار CAD و ایجاد آن با قابل انعطاف افزار CAM به شکل کامپیوتری انجام می شود.

حتی تراشهای بزرگتر که ویژگیهای مشابهی را به جهت ایجاد یا این که تصحیح قطعات جداگانه ارائه می دهند ، “تراش موتور” نامیده می شوند.

چکیده می تواند تا حدی بر بر روی دوک کلیدی ماشینکاری شود ، به ذیل دوک منتقل شده و کارهای دیگر را با همین پیکربندی انجام دهد.

در ادامه شکل روشن با ارتفاع طولانی از مواد ، می بایست در ادامه هر دو نصیب پشتیبانی شود. اسپیندل همینطور ممکن هست مهم قسمتهای بیرونی و / یا این که یک نوار داخلی در ادامه نصیب “خارج از خانه” (یعنی منش به به دور از تختخواب) باشد و / یا این که ممکن هست مهم یک چرخ دستی یا این که مکانیزم مازاد دیگر در ادامه نصیب انتهایی خویش باشد.

چنانچه اثبات در ادامه دسترس نباشد ، ممکن هست چهره انتهایی که بر روی آن فعالیت می شود به وسیله نصفه مرکز مرده (ثابت) پشتیبانی شود.

یک قطعه فعالیت قابل انعطاف (به تیتر نمونه ، چوب) ممکن هست با به کارگیری از یک درایو چرخش در ادامه سمت سروصدا ، که فی مابین چوب قرار می گیرد و گشتاور را به سمت آن می گذارد ، فی مابین مرکزها قرار گیرد.

شماره دوم بی آلایش خیس ؛ همین مسافت فی مابین مرکزها (پایه و دم) هست و اکثر اوقات به تیتر میزان تخت شناخته می شود.

زمانی که یک قطعه فعالیت فی مابین پیشانی و تکه دم اثبات هست ، “بین مراکز” گفته می شود. مسافت فی مابین بستر و دوک کلیدی به انتخاب قطر قطعه ماشینکاری امداد می کند.

تقریباً در ادامه تمامی لاهه ها یک تخت وجود دارااست ، که (تقریباً همیشه) یک پرتوی افقی هست (گرچه شاخه های CNC معمولا مهم یک پرتوی شیب دار یا این که عمودی به جهت یک تخت میباشند تا اطمینان حاصل نمایند که ریزه یا این که تراشه ها از بستر خالی می شوند).

به طور سنتی ، یک مرکز مرده دشوار به ملازم اعصاب کننده مطلوب در ادامه بستر خیاطی به جهت پشتیبانی از قطعه فعالیت به کارگیری می شود.

تراش ها به الکتریسیته متعددی احتیاج دارند. همین به جهت صنعت های حس و ظریف که نیاز به فعالیت بر روی جزئیات دارا هستند بهترین خبر واقعی است.

در ادامه یک انتهای تختخواب (تقریباً مدام از سمت چپ ، به تیتر اپراتور با تراشیدن روبرو است) پیشانی است. زمانی که یک قطعه فعالیت صرفا در ادامه انتهای پیشانی به دوک نخ اثبات شده هست ، گفته می شود فعالیت “کار صورت” است.

مگر این که یک قطعه فعالیت از بر روی آن بر بر روی اتومبیل کاری شده باشد که تماماً طبق با داخلی داخلی اسپندل باشد ، یا این که مهم نخ هایی باشد که تماماً با نخ های خارجی در ادامه دوک نخ مطابقت داشته باشد (دو شرط که بندرت وجود دارد) ، می بایست از اسباب جانبی به جهت سوار نمودن قطعه فعالیت به دوک.

علاوه بر موردها فوق، قابلیت واردات دستگاههای CNC سفارشی با اعتنا به نیاز یک صنعت یگانه وجود دارااست که فرایند واردات آن دقیقاً شبیه دستگاههای CNC تازه میباشد.

همین فناوری قابلیت به کارگیری ریلکس و سرعت بالا همین اتومبیل تراشکاری را آماده کرده است. دوک کلیدی مواد را اخذ می نماید و آن را طی می کند.

با همین حال، آن ها فرآیند های زیاد متمایز هستند. همین متاع با بهره مندی از سه نظام هیدرولیک 200دارای قطر تراشکاری 220میلی متر و ماکزیمم چرخش قطعه 700 میلی متر می باشد.

آن ها گزینه به کارگیری قرار می گیرند که قطرهای زیاد وسیع می بایست چرخانده شوند ، و قطعه فعالیت (نسبتاً) خیلی طولانی نباشد.

حتی خودروهای تراشکاری با میزان تختخواب ریز هم می توانند زیاد وسیع باشند و صدها پوند وزن دارند. صرفا برنامه تلویزیونی های زیاد یگانه به فشار خنک کننده حتی بالاتری نیاز دارند.

بر بر روی خودروهای تراش دامنهی فعالیتها و کاراییهای دستگاه تراش زیاد توسعه پیدا کرده هست به طوری که عملیاتی همچون قلاویز زنی، سوراخکاری و …

به همین مضمون‌ هست که به محل ورود زیاد مقداری از اپراتور های انسانی نیاز دارد. قبل از خرید کردن اتومبیل تراش عاقلانه هست که بفهمید به جهت چه چیزی به اتومبیل نیاز دارید و آنگاه آنالیز نمایید که آیا اتومبیل تراش تازه شما بضاعت هایی دارااست که به شما در ادامه برآوردن نیازها امداد می کند.

حتی چنانچه شما به تیتر سوپروایزر و سرپرست سوله کار می نمایید و متوجه خوی مشکوک بعضا از کارگران شدید، به هیچ وجه به خاطر چندین ساعت فعالیت ایمنی آن ها و سوله را به خطر نیندازید.

در ادامه بالای یک ابزار قرار دارااست ، که مهم یک ابزار برش هست ، که مواد را از قطعه فعالیت بیرون می کند.

مثال دو محوره امکان تراشکاری داخلی و خارجی، پیشانی تراشی، سوراخکاری و قلاویز زنی را دارد. از آنجا که همین مرکز قابل انعطاف هست ، می اقتدار آن را قبل از به کارگیری در ادامه محل کاوش کرد.

در ادامه فعالیت مدرن ، مرکز مرده غالباً به وسیله یک مرکز زنده جایگزین می شود ، چون با قطعه فعالیت – که معمولا در ادامه یاطاقان ball های توپ هست – آزاد می شود – گرمای اصطکاک را کمتر می دهد ، به ویژه در ادامه شتاب های بالا حیاتی است.

می اقتدار از آن به جهت چرخاندن اسپیندل به زاویه ظریف به کارگیری کرد و آنگاه آن را در ادامه محل قفل کرد و عملیات کمکی مکرر را که بر روی قطعه فعالیت انجام شد تسهیل می کند.

بشکه توخالی هست و معمولا حاوی مخروطی به جهت تسهیل گرفتن اشکال ابزارهای گوناگون است. علاوه بر اسپیندل و یاطاقان آن ، پیشانی غالباً حاوی قسمتهایی به جهت تبدیل شتاب موتور به شتاب های گوناگون اسپیندل است.

پیشانی شامل یاتاقانهای چرخشی با اعتنا بالا است. همین فعالیت معمولا در ادامه یک کوله نگه داشته می شود ، البته چاکهای با اعتنا 3 و 6 فک هم معمولا بکار می رود.

در ادامه فعالیت ظریف و در ادامه برخی از کلاس های تکرار ، قطعه های فعالیت استوانه ای معمولا در ادامه یک ستون که در ادامه درون دوک نخ ریخته شده نگه داشته می شوند و یا این که به وسیله یک نوار ترسیم ، یا این که به وسیله یک درپوش بستن کلکه بر روی دوز محکم می شوند.

چرخش داخل یاتاقان ها یک محور افقی هست و یک محور به موازات تخت به اسم دوک دستگاه تراشکاری cnc نخ ریسی است.

به جهت افرادی که تازه در ادامه همین صنعت میباشند ، تنوع ، میزان و کاربردهای ویژه خودروهای CNC (کنترل عددی رایانه ای) که در ادامه تولید به کارگیری می شود ، می توانند با نقص‌ روبرو شوند – از تراش ، اتومبیل های فرز و اتومبیل های چندین محور گرفته تا بقیه ابزارهای اتومبیل به جهت امداد به ادراک خوبتر هر یک از ابزارها و طرز به کارگیری از آن ها ، ما‌درها یک سری تازه را در ادامه گزینه اصول خودروهای CNC آغاز خوا‌هیم کرد.

نشستن در ادامه بالای اسلایس متقابل معمولا اسلاید دیگری به اسم استراحت مرکب هست که 2 محور حرکت مازاد ، دوار و خطی را آماده می کند.

همینطور فلزات دشوار تا دمای ۹۰۰ مرتبه سانتیگراد دشواری خویش را نگهداری می کنند. همین روال ادامه داشت تا این که در ادامه دوره انقلاب صنعتی، یک جهش وسیع تولید شد.

یک قطعه فعالیت ممکن هست بر روی یک مندرال کارگزاشتن شود ، یا این که فعالیت دایره ای که در ادامه یک چاک سه یا این که چهار فک قرار گرفته باشد.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

ادارات بوشهر، گناوه، دیلم و تنگستان تعطیل شد

ایسنا/ بوشهر معاون عمرانی استاندار از تعطیلی شهرستان های بوشهر، گناوه، دیلم و تنگستان به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.